baner back2

جشنواره ملی قالی فاخر

جشنواره ملی قالی فاخر

مركز ملی فرش ایران در راستای اجرای وظايف قانونی خود در زمينه شناسايی و معرفی آثار برگزيده و فاخر فرش دستباف با هدف برندسازی و ايجاد الگوهای مناسب توليد بویژه اجرای ماده 14 آيين نامه اجرايی قانون حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستی اقدام به برگزاری دومین جشنواره ملی قالی فاخر با همکاری تشکل های صنفی فرش دستباف و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها بویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در شهر هنرپرور اصفهان نموده است.

نمایشگاه مجازی

اولین جشنواره ملی قالی فاخر
در بخش نمایشگاه مجازی، تصویر و اطلاعات پایه درخصوص قالی هایی که در دومین جشنواره قالی فاخر به عنوان قالی فاخر، قالی شایسته تقدیر، قالی برگزیده مردمی و قالی راه یافته به مرحله نهایی انتخاب شده اند، نمایش داده شده است.

ارتباط با ما

 برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 09134632311 سرکار خانم عباسی  تماس حاصل نمایید.