baner back2

جشنواره ملی قالی فاخر

قالی های برنده تندیس قالی فاخر

قالی ترنج تبریز

قالی ترنج تبریز، بافت شهر تبریز اظهارشده از طرف شرکت سهامی فرش ایران در گروه کلاسیک شهری باف با رج شمار بیشتر از 50، ابعاد قالی : 408 * 306 سانتی متر، جنس مواد به کار رفته: تار = ابریشم، پود = پنبه، پرز = کرک و ابریشم، رنگ زمینه = سرمه ای، رنگ حاشیه = لاکی

قالی هوناز

قالی هوناز، بافت شهر تبریز اظهارشده از طرف جناب آقای علی بردبار در گروه تمام ابریشم، ابعاد قالی : 179 * 121 سانتی متر، جنس مواد به کار رفته: تار = ابریشم، پود = ابریشم، پرز = ابریشم، رنگ زمینه = آبی فیروزه ای، رنگ حاشیه = لاکی

قالی هستی

قالی هستی، بافت شهر تبریز اظهارشده از طرف جناب آقای علی بردبار در گروه کلاسیک شهری باف با رج شمار بین 35 تا 50، ابعاد قالی : 379 * 233 سانتی متر، جنس مواد به کار رفته: تار = پنبه، پود = پنبه، پرز = خامه دستریس، رنگ زمینه = سرمه ای، رنگ حاشیه = لاکی

قالی فلک الافلاک

قالی فلک الافلاک، بافت شهر اصفهان اظهار شده از طرف جناب آقای باقر صیرفیان برنده تندیس قالی فاخر در گروه کلاسیک شهری باف با رج شمار بیشتر از 50، ابعاد قالی : 600 * 400 سانتی متر، جنس مواد به کار رفته: تار = ابریشم، پود = نخ، پرز = کرک، رنگ زمینه = کرم، رنگ حاشیه = لاکی،

قالی های شایسته تقدیر

قالی گل و بلبل

قالی گل و بلبل، بافت شهر قم اظهار شده از طرف جناب آقای وحید اسم خانی در گروه فرش های تمام ابریشم، ابعاد قالی : 163 * 100 سانتی متر، جنس مواد به کار رفته: تار = ابریشم، پود = ابریشم، پرز = ابریشم، رنگ زمینه = صورتی، رنگ حاشیه = کالباسی

قالی ترنج

قالی ترنج، بافت شهر چالشتر اظهار شده از طرف جناب آقای رضا نصوحی در گروه فرش های روستایی شد. ابعاد قالی : 310 * 210 سانتی متر، جنس مواد به کار رفته: تار = نخ، پود = پشم، پرز = پشم، رنگ زمینه = لاکی، رنگ حاشیه = لاکی

قالی ناز خاتون

قالی ناز خاتون، بافت شهر شیراز اظهار شده از طرف جناب آقای علی قربانی در گروه فرش های عشایری و گبه، ابعاد قالی : 124 * 86 سانتی متر، جنس مواد به کار رفته: تار = پنبه، پود = پشم، پرز = پشم دستریس، رنگ زمینه = پر کلاغی، رنگ حاشیه = لاکی

قالی هلیا

قالی هلیا، بافت شهر کاشان اظهار شده از طرف جناب آقای علی دربهانی در گروه فرشهای کلاسیک شهری باف با رج شمار بیشتر از ۵۰، ابعاد قالی : 300 * 200 سانتی متر، جنس مواد به کار رفته: تار = ابریشم، پود = پنبه، پرز = کرک، رنگ زمینه = لاکی قرمز دانه، رنگ حاشیه = سرمه ای

قالی گردون مهر

قالی گردون مهر، بافت شهر اراک اظهار شده از طرف جناب آقای ناصر ملفوظی در گروه سایر رسته ها، ابعاد قالی : 205 * 130 سانتی متر، جنس مواد به کار رفته: تار = نخ پنبه، پود = نخ پنبه، پرز = پشم، رنگ زمینه = سرمه ای، رنگ حاشیه = آجری

قالی گلستان

قالی گلستان، بافت شهر اصفهان اظهار شده از طرف جناب آقای مهدی اعتزازیان در گروه فرشهای کلاسیک شهری باف با رج شمار بیشتر از ۵۰ ابعاد قالی : 600 * 400 سانتی متر، جنس مواد به کار رفته: تار = ابریشم، پود = نخ، پرز = کرک و ابریشم، رنگ زمینه = آبی اقیانوسی، رنگ حاشیه = طلائی ابریشم

قالی برگزیده مردمی

قالی نورا

قالی نورا، بافت شهر قم اظهار شده از طرف جناب آقای سهیل بیگدلی در گروه فرش های تمام ابریشم، ابعاد قالی : 297 * 292 سانتی متر، جنس مواد به کار رفته: تار = ابریشم، پود = ابریشم، پرز = ابریشم، رنگ زمینه = سرمه ای الوان، رنگ حاشیه = الوان