baner back2

اولین جشنواره ملی قالی فاخر

ساختار و ارکان اولین جشنواره ملی قالی فاخر

با هدف انسجام و نظم بخشیدن به فرایند اجرایی جشنواره،‌ ساختار و ارکان این رویداد به شرح زیر می باشد:

شورای سیاست گذاری : این شورا با هدف تعریف و تبیین سیاست‌های کلان و تصمیم‌گیری‌های اصلی جشنواره فعالیت نموده و شامل رئیس مرکز ملی فرش ایران به عنوان رئیس شورا،‌ اعضای منتخب از مرکز ملی فرش ایران و اعضای ستاد راهبردی فرش دستباف کشور می‌باشد.

ستاد اجرایی : این ستاد که از شخصیت‌های حقوقی مرتبط در استان اصفهان تشکیل شده،‌ فرایند اجرایی مصوبات شورای سیاست‌گذاری و شیوه نامه اجرایی جشنواره را برعهده داشته و شامل استانداری اصفهان ، سازمان صنعت،‌ معدن و تجارت استان اصفهان،‌ اتاق بازرگانی،‌ صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان و کاشان و مدیران تشکل‌های صنفی مرتبط با فرش دستباف اصفهان و نماینده شرکت برگزار کننده می باشد.

دبیرخانه دائمی : اتاق بازرگانی،‌ صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

هیات داوران : شامل حداکثر ۷ نفر از داوران ملی و خبره در حوزه فرش دستباف از سراسر کشور و با هدف داوری فرش‌های راه‌یافته به جشنواره می‌باشد.

برگزارکننده: مجتمع توسعه ارتباطات پگاه اصفهان به عنوان برگزارکننده جشنواره،‌ کلیه فعالیت‌های مرتبط با جشنواره را پس از تایید ستاد اجرایی،‌ اجرا خواهد کرد.