baner back2

جشنواره ملی قالی فاخر

اولین جشنواره ملی قالی فاخر با حمایت بخش دولتی و خصوصی در اصفهان برگزار خواهد شد

یک شنبه 8 خرداد 1401 جلسه مربوط به برگزاری اولین جشنواره ملی قالی فاخر به میزبانی اتاق بازرگانی با حضور اعضای ستاد اجرایی جشنواره و با مشارکت غیرحضوری و آنلاین مدیران مرکز ملی فرش ایران برگزار شد.

آقای روح اله میرزا امیری – مدیر امور کمیسیون های اتاق بازرگانی اصفهان به عنوان میزبان ضمن خوشامدگویی به حاضران در جلسه،‌ درخصوص اهمیت این رویداد در برندینگ و جایگاه فرش دستباف در فضای داخلی و بین المللی صحبت کرد.

 

در ادامه  آقای لطفا اله حسین هاشمی – رئیس اداره فرش سازمان صنعت معدن و تجارت استان اصفهان به عنوان رئیس ستاد اجرایی جشنواره پیرامون رسالت و اهمیت برگزاری این رویداد مهم در اصفهان صحبت کرد.

 

آقای سعید عصاچی – رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف اصفهان درخصوص فرایند برگزاری این رویداد در سال های گذشته در تهران و به عنوان یکی از رویدادهای جانبی نمایشگاه بین المللی فرش دستباف تهران و دلایل انتخاب اصفهان به عنوان میزبانی این جشنواره صحبت کرد.

 

آقای علی میرجمالی – مدیر مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان و نماینده شرکت توسعه ارتباط پگاه اصفهان به عنوان برگزارکننده جشنواره،‌ ضمن ارایه گزارش اجرایی و فعالیت های انجام شده تاکنون،‌ به فرایند اجرای جشنواره و برنامه های پیش رو اشاره کرد.