baner back2

جشنواره ملی قالی فاخر

رویدادهای جانبی جشنواره، موجب تاثیرگذاری بیشتر بر اقتصاد فرش دستباف خواهد شد

اولین جشنواره ملی قالی فاخرهشتمین جلسه ستاد اجرایی در روز سه شنبه 14 تیرماه 1401 با حضور اعضا در سالن اجتماعات ساختمان شماره 2 اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.

 

در ابتدا دبیراجرایی جشنواره گزارشی درخصوص آمار و اطلاعات قالی‌های اظهار شده و جلسه‌های برگزار شده ارایه کرد و برنامه‌های پیشنهادی خود را در قالب رویدادهای جانبی جشنواره بیان داشت.

 

معاون امور تولید مرکز ملی فرش ایران نیز به عنوان عضو شورای سیاست‌گذاری جشنواره، به‌صورت غیرحضوری در پیشبرد دستورهای جلسه و تصویب موارد مورد نیاز، مشارکت داشت.

 

رئیس اداره فرش دستباف سازمان صمت استان اصفهان نیز خواستار هم‌افزایی برای افزایش سهم مشارکت استان های فرشی کشور شد.

 

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی اصفهان نیز به‌عنوان عضو ستاد اجرایی جشنواره، حمایت خود را از قالی‌های فاخر و ارایه پیشنهادهای لازم برای حمایت و تشویق آثار برگزیده ارایه کرد.

 

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف و رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف اصفهان نیز در این جلسه ضمن بیان راهکارهای خود برای جلب مشارکت بیشتر استان ها، پیشنهادهای خود را برای بهبود فرایند داوری ارایه کردند.

 

دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی نیز به عنوان نماینده اتاق بازرگانی در جلسه‌های ستاد اجرایی

درخصوص تهیه نقشه پراکندگی محل بافت قالی‌های اظهار شده صحبت کرد و اجرای قدرتمند برنامه‌های جانبی جشنواره را لازمه اثربخشی جشنواره و تاثیر بر اقتصاد فرش دستباف دانست.

 

در این جلسه رویدادهای جانبی جشنواره در قالب جلسه‌های تخصصی، رویدادهای آموزشی، ویژه نامه و … مورد بررسی قرار گرفت و هریک از اعضای ستاد نظر خود را برای اثربخشی رویدادها ارایه کردند.

 

جلسه‌های ستاد اجرایی به صورت هفتگی و با حضور نماینده استانداری اصفهان، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، رئیس اداره فرش سازمان صمت استان، نماینده شرکت نمایشگاه‌های استان، مدیر امور کمیسیون‌های اتاق بازرگانی اصفهان، دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، روسای تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی فرش دستباف اصفهان و نماینده شرکت برگزارکننده برگزار می‌شود و کلیه فرایند و امور اجرایی جشنواره مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

اولین جشنواره ملی قالی فاخر با هدف انتخاب و معرفی آثار برگزیده و فاخر فرش دستباف ایرانی در 20 خرداد به مناسبت روز ملی فرش ایران به طور رسمی افتتاح شد و در اول مرداد نیز با برگزاری مراسم تجلیل از آثار برگزیده در این مرحله به کار خود پایان خواهد داد.