baner back2

جشنواره ملی قالی فاخر

قالی‌های راه یافته به جشنواره، زیر ذره بین اساتید برجسته فرش دستباف ایران

شنبه 25 تیرماه 1401، اصفهان میزبانی جمعی از بهترین اساتید خبره و سرشناس در حوزه فرش دستباف ایرانی بود تا بر روی قالی های راه یافته به جشنواره داوری کنند.

 

هیات داوران اولین جشنواره قالی فاخر عبارتند از:

1) استاد ارجمند جناب آقای سید رضی میری ( از استان تهران )

2) استاد ارجمند جناب آقای تورج ژوله ( از استان تهران )

3) استاد ارجمند جناب آقای علی میرزازاده ( از استان تهران )

4) استاد ارجمند جناب آقای حمیدرضا ذوالانواری ( از استان فارس )

5) استاد ارجمند جناب آقای کریم میرزائی ( از استان آذربایجان شرقی )

6) استاد ارجمند جناب آقای سید مرتضی میرمهدی ( از استان قم )

7) استاد ارجمند جناب آقای حسن استکی ( از استان اصفهان )

 

هیات داوران از بین خود آقای تورج ژوله را به عنوان نماینده و دبیر هیات داوران انتخاب کردند و پیش از آغاز داوری درخصوص شیوه نامه داوری و کاربرگ داوری صحبت کردند.

 

داوران قالی‌های راه یافته جشنواره را تک به تک بررسی و مورد ارزیابی قرار دادند و هریک کاربرگ مربوط را تکمیل کردند.

 

اصلی ترین شاخص های ارزیابی در این مرحله عبارت بودند از :

1) اصالت قالی به معنی تطبیق هویت نقشه و شیوه بافت با منطقه ای است که در اظهارنامه مربوطه توسط شرکت کننده به آن منتسب شده است.

2) بافت سالم به معنی نداشتن عیوبی است که مربوط به مرحله بافت و توسط بافنده بوجود می آید( نظیر گره جفتی، حذف پود نازک و…)

3) مواد اولیه مرغوب به معنی استفاده از مواد اولیه با کیفیت. با این توضیح که استفاده از پشم دست‌ریس و رنگ‌رزی گیاهی امتیاز بیشتری را به نسبت خواهد داشت.

4) رنگ‌بندی به معنی تناسب و توازن در رنگ‌بندی

5) طرح به معنی توازن و تناسب طرح

6) نوآوری در طرح به معنی ایجاد طرح‌های بدیع با حفظ اصالت‌ها

درنهایت پس از اتمام داوری، امتیازهای اختصاص یافته توسط داوران به هر قالی بررسی و نمره میانگین هر قالی مشخص خواهد تا درنهایت امتیاز نهایی هر قالی در رسته مربوط به خود مشخص شود.